ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดยะลา

7 พ.ค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดยะลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน และมีนายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 คน

1    2

3    4

5    6

7    8

9    10

11    12

13    14

15    16

17    18

19    20

21    22