ประชุมผู้อำนวยการ สกสค. ๑๔ จังหวัดภาคใต้

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการ สกสค. ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา

16722660_710765722441721_5831014569105749913_o