ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่หน่วยหักเงินของสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่หน่วยหักเงินของสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยหักเงินของสหกรณ์ ประจำสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา นางสาววันเพ็ญ  ยี่สุ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา

14329389_1329901333733519_830211942_o

14339289_1788379294776324_682888156_o

14360270_1788379274776326_11195813_o