ประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงาน สกสค. กับ ธนาคารออมสิน

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงาน สกสค. กับ ธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมรายา สพป. ยล. ๑ จังหวัดยะลา

15044892_1089874984444182_1473627955_o

15052051_1530149053667890_949581996_o

15044879_1530148870334575_458593128_o

15044688_1530148930334569_1410083429_o