ประชุมครูอาวุโส เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาได้จัดการประชุม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โดยมีนายปรีชา พิมเสนศรี ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม

15722770_1434252176631767_842255011_n

15722461_1434252163298435_811674853_n