ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาและการถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ ช.พ.ส. ค้างชำระ ๓ เดือนขึ้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา

13835874_1764400993840821_1112656226_o

 

13835640_1764400983840822_407645750_o