ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

DSC08690

DSC08695

DSC08693

DSC08694