ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดยะลา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วันพฤหับดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนมีนาคม  ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา

DSC08529

DSC08518

DSC08523

DSC08522