ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดยะลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา

17012537_1493877697335881_599761469_n

17029095_1493877770669207_225775012_n

17012788_1493877717335879_1622329027_n

17012518_1493877730669211_1303877147_n

17005889_1493877794002538_661214954_n

17092410_1493877784002539_1428200977_n

17092382_1493877800669204_1813140974_n

17078225_1493877727335878_2021134480_n

17078218_1493877777335873_2143339907_n