ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2559

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา

DSC08041

DSC08049