ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา

15152949_1391522377571414_380785835_o

15146714_1391524380904547_1864556556_o

15183968_1391522400904745_658528172_o