ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา

14087477_1312587722131547_1194330881_o

14087605_1312587668798219_766728631_o