ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ประจำเดือนเมษายน 2562

29 เม.ย.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

1    2

3    4

5     6