ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา

30 ม.ค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

1

2

3

4

5