ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2561

27 ธ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

1

2

6

7

9

10