ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา

30 ต.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดยะลา

1

2

3

4

5