ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ ท่านนพพร มากคงแก้ว และตัวแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และท่านประธานได้ทำการมอบอินทผาลัมให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสสลิม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

 

DSC09338

DSC09340

DSC09343

DSC09347

DSC09355

20370235_1648130978577218_462580269_n

20370404_1648130955243887_1818579048_n

20370408_1648130931910556_1609419951_n

20292100_1648130868577229_2142938393_n

20370978_1648130848577231_271573955_n

20401036_1648130825243900_852381814_n

20292124_1648130895243893_1710446999_n

20292355_1648130988577217_1298290556_n