ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา โดยมี นายธิติพันธุ์ ทิพย์ประไพ รองประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา เป็นประธาน

 17359096_727212940796999_4782985112524261570_o
17240694_727213024130324_5571957093669346830_o
17390803_727212954130331_1751783810418289488_o