ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายธิติพันธุ์ ทิพย์ประไพ เป็นประธานการประชุม

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13