ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้

7 พ.ย.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้  ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค. จ.ปัตตานี /ประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ เป็นประธาน1

3

 

7

2