ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2563

               5 มิถุนายน 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

8