ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564

              วันที่  29 มกราคม 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดยะลา โดยมีนายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการการประชุม

513898