ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคที่ดินของเอกชนให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

12 ธ.ค.2561 เวลา 10.00 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคที่ดินของเอกชนให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โดยมีนายสำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานการประชุม

1

2

4

8

9

7