ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ 22  กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8  ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดยะลาโดยมีเรื่องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงการดำเนินงานของ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าหน้าที่ ในเรื่องการติดตามทวงหนี้ไตรมาสของมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเงินเงินกู้ และการค้างชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส.

 

 

ประชุม 4

ประชุม 5

ประชุม 7

ประชุม 8