ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีที่เสียชีวิตและทุพลภาพ ครั้งที่ 1/2564

                เมื่อวันที่  25 มกราคม 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีที่เสียชีวิตและทุพลภาพ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี / ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานการประชุม

510307