ประชุมกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา

3 ก.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จ.ยะลา โดยมีนายธิติพันธ์ ทิพย์ประไพ ประธานศูนย์ดูแลครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จ.ยะลา เป็นประธาน

1

2

3

4

5

6

7