ประชาสัมพันธ์ การรับสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

                1 มิ.ย.2563 เวลา 9.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงภารกิจสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลาและเร่งรัดประชาสัมพันธ์ การรับสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.กรณีพิเศษกับคณะครูและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา โดยมีนางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานโดยมีครูร่วมประชุม จำนวน 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

1