ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ สกสค. จังหวัดยะลา

ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ สกสค. จังหวัดยะลา

ประกาศ สกสค.png_Page1

 

 

ประกาศ สกสค.png_Page2