บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

12 มี.ค.2562 สำนักงานสกสค.จังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลในครอบครัว ข้าราชการทุกสังกัดที่สามารถเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางและประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

1         2

4          5

6          7

8          9