นพ.เมธ โชคชัยชาญ ผอ.รพ.ศุภมิตรและ นายทองใบ โฉมงาม ผอ.สกสค.จ.สุพรรณบุรี ร่วมมาส่งเพื่อเป็นกำลังใจกับคณะฯ ก่อนเดินทางกลับยะลา

6 มิ.ย.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จ.ยะลา พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารักษาต้อกระจกชุดที่ 1 ของจังหวัดยะลา ในโครงการ”ครูยะลาสุขภาพดีมีสุข”และโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทย ไร้ต้อกระจก“ เดินทางกลับจากการรักษาโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี โดยมี นพ.เมธ  โชคชัยชาญ ผอ.รพ.ศุภมิตรและ ผอ.ทองใบ โฉมงาม ผอ.สกสค.สุพรรณบุรี ร่วมมาส่งเพื่อเป็นกำลังใจกับคณะฯ ก่อนเดินทางกลับยะลาในครั้งนี้ด้วย

1

20

2

13

15

16

14

10

11