ธนาคารออมสิน จังหวัดยะลา มอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา และชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายศักดิ์ทวี ทวีตา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารออมสิน สาขาจังหวัดยะลา เป็นตัวแทนธนาคารออมสินทั้ง ๕ สาขา จังหวัดยะลา มอบเงินแก่ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุน การจัดประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา และชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้

DSC08704

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่