ธนาคารออมสินเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้จัดการเขตฯ ธนาคารออมสิน และผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

15007885_1379574105432908_1519707014_o

14970839_1379574088766243_2049497015_o

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่