ต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

20 – 21 เมษายน 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2564 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ในการนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะกับนายยงยุทธ สุสมากุลวงศ์ ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนยะลาย่งฮวด จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริจาคที่ดินและการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา และในวันที่ 21 เม.ย.2564 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

591227

591228