ต้อนรับนายธนกร เกื้อกูล ผอ.กศน. จังหวัดยะลา คนใหม่

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ นายสงพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.ยะลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาศย้ายมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร กศน. ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมฮาลา – บาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0063

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0065

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่