ชี้แจงเรื่อง “แจกกระเป๋าสมาชิก ช.พ.ค.”

แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.เพื่อทราบ

ตามที่มีข่าวทางไลน์จากเพื่อนครูว่า สำนักงาน สกสค.จังหวัดแต่ละจังหวัด จะแจกกระเป๋าให้กับสมาชิก ช.พ.ค.โดยให้มารับที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดแต่ละจังหวัดนั้น
ขอเรียนว่า กระเป๋าที่จะแจกให้กับสมาชิก ช.พ.ค.ทางสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.(ส่วนกลาง) จะแจกให้เพียงบางจังหวัดเท่านั้น เฉพาะจังหวัด ที่มียอดการจัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพในลำดับต้น ๆ 20 จังหวัด ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

15747861_682322131952747_3771431726012860329_n

15747897_682322191952741_7548040785513691599_n

15726540_682322161952744_5323775897507520519_n