จันทร์เช้า…เคารพธงชาติ

             3 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดยะลา กศน.อ.เมืองยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ร่วมกิจกรรม จันทร์เช้า…เคารพธงชาติ กิจกรรมเพลงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน

13