จัดอบรม “คณะทำงานจิตอาสาในกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ตามโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ 2564


วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม “คณะทำงานจิตอาสาในกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ตามโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิยม แก้วแสงเรือง ครูภูมิปัญหาไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ การดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามวิธีแพทย์แผนไทยในสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรดี

699256

699257

699258

699259

699261

699262

699263

699264

699265

699266

699267

699268

699269

699270

699271