งาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1”

1 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1” ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธของสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11