ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

16558735_1475142565876061_789470654_n