ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดยะลา และรับน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา และรับน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

16652780_1477639755626342_757118841_n

16707063_1477639742293010_790858446_n