คณะผู้เข้ารักษาต้อกระจกชุดที่ 1 ของจังหวัดยะลา ในโครงการ”ครูยะลาสุขภาพดีมีสุข”และโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทย ไร้ต้อกระจก“ เดินทางไปรักษาโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี

4 มิ.ย.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จ.ยะลา พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารักษาต้อกระจกชุดที่  1 ของจังหวัดยะลา ในโครงการ”ครูยะลาสุขภาพดีมีสุข”และโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทย ไร้ต้อกระจก“ เดินทางไปรักษาโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายปรีชา พิมเสนศรีประธานชมรมครูอาวุโส จ.ยะลา นายธิติพันธ์ ทิพย์ประไพ ประธานศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอาย ุจ.ยะลา และศน.สัมฤทธิ์ อินทสูตร ร่วมมาส่งเพื่อเป็นกำลังใจกับคณะฯ ก่อนเดินทางในครั้งนี้ด้วย

1

3

4

5

6

7