กิจกรรมการฝึกทบทวนการป้องกันตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามโครงการเครือข่ายแผนยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา

                10 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนการป้องกันตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามโครงการ เครือข่ายแผนยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา ในการนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 100 คน โดยมีวิทยากรจากชุดปฏิบัติการแดนไทย 54 ถ่ายทอดทักษะความรู้ในการฝึกกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า บ.บูเกะคละ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

120