การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค./ชพส.ที่อายุเกิน  35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึง 31 ธันวาคม 2561) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ ช.พ.ค.กรณีพิเศษ ค่าสมัคร 100 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 5,000 บาท ช.พ.ส.กรณีพิเศษค่าสมัคร 100 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โทร.073-221624 มือถือ 081-8969485

 

 

ประกาศ ชพค กรณีพิเศษjpg_Page1             ประกาศ ชพค กรณีพิเศษjpg_Page2

ประกาศ ชพค กรณีพิเศษjpg_Page3             ประกาศ ชพค กรณีพิเศษjpg_Page4

ประกาศ ชพส กรณีพิเศษjpg_Page1             ประกาศ ชพส กรณีพิเศษjpg_Page2           

ประกาศ ชพส กรณีพิเศษjpg_Page3            ประกาศ ชพส กรณีพิเศษjpg_Page4