การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต”

เมื่อวันที่ 21 – 24 กันยายน 2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน

1

3    4

5    6

7    8

9   10

12    13

14

15   16