การฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี2562

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกันจัดฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2562
วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานสกสค.จังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกันจัดฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2562 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโต และหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด สพฐ. สังกัดอาชีวศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเบตงและ สังกัด สช.โดยมีนายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ฯ ทั้งนี้มี นายโกมุท รุยอ่อน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นำเจ้าหน้าที่บุคลากรร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามยิงปืนเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

1    2

3    4

5    6

7    8

9    10

11   12