การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

เเจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ. ๒๕๖๐

18839608_764244903760469_2105565890716970829_o

18880283_764244900427136_7611616600286812917_o

18836601_764244907093802_4738304681696912221_o

18815157_764244920427134_9031680041334684229_o

18814547_764244927093800_8618392061246928623_o