การคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น กลุ่มประสิทธิภาพภาคใต้กลุ่ม ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

14151834_1311697455553907_1327877072_o

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา เป็นประธานจัดการประชุมการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น กลุ่มประสิทธิภาพภาคใต้กลุ่ม ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส และ นางปารณีย์ ปันทะรัตน์ นักวิชาการสวัสดิการชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค. จังหวัดยะลา

14047182_614916035360024_345414304819977348_o