ประมวลภาพ การฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู หลักสูตร “การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์”

การฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู

หลักสูตร “การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์”

วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_4936

IMG_5038

IMG_4895

IMG_5021

IMG_5217

IMG_5007

IMG_4933

IMG_4899

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่