ข่าว สกสค. ฉบับที่ ๒๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ : สกสค. ซักซ้อมแนวทางจัดสวัสดิการแก้หนี้กลุ่มวิกฤติ

20542915_1654325684624414_1838678617_o

 

20598013_1654325667957749_1048325979_o

 

20524519_1654325681291081_1439872605_o